Főkép 
A körülöttünk lévő világ sok tekintetben rohamléptekben halad előre; a technikai újításoknak, informatikai fejlesztéseknek köszönhetően naponta új aspektusból vizsgálhatjuk meg létezésünk rejtélyeit.
Ugyanakkor a világpolitikai fejlemények ismeretében úgy tűnik, hogy az elemi emberi ösztönök szinte érintetlenek maradtak az emberiség történetének évszázadai során: az „átlagostól” eltérő nézetekkel szembeni idegenkedés, az embertársaink javaira, előnyeire irányuló irigykedés, ezen érzetek sokszor felfoghatatlan mértékű kegyetlen gyűlöletbe, agresszióba való torkollása se nem csökken, se nem szűnik meg tudásunk növekedésével.
 
Ezt felismerve a Ciceró Könyvstúdió könyvsorozatot indított, hogy ír, olasz, francia, lengyel ifjúsági regényeken keresztül állítson emléket a múlt század egyik legnagyobb emberirtásának, a Holocaustnak, és fiatalok történetein keresztül tegye kézzel foghatóvá a mai kiskorúak számára, hogy milyen iszonyatos következményekkel járhat a pusztító indulatok elszabadulása, fékezhetetlenné válása, a kegyetlen háborúskodás.
 
A sorozatban megjelent könyvek abban a tekintetben eltérnek a hasonló témákban publikált felnőtteknek szóló fikciótól és valós visszaemlékezésektől, hogy a háborús szenvedéseket nem feltétlenül jelenítik meg naturalisztikus formában, jóval inkább arra koncentrálnak, hogy gyermeki szemszögből ábrázolják a megtörtént rémségek értelmetlenségét, azok hatását a fiatal túlélők, vagy akár leszármazottaik lelki fejlődésére.
 
Lia Levi Csillagok völgye című regénye a sorozat negyedik része, amelyben a sokszorosan díjnyertes olasz írónő a félig olasz, félig angol, zsidó származású tizenkét éves Brunisa és szülei megmenekülésnek történetét meséli el.
A család az olaszországi deportálások elől az utolsó pillanatokban szökik el, hogy Svájcban leljen menedékre. Menekülttáborból menekülttáborba kerülve próbálnak alkalmazkodni a folyton változó életkörülményekhez, miközben állandóan ki vannak szolgáltatva az otthonukat biztosító svájciak aktuális hangulatának, kénye-kedvének, s mindeközben reménykedve várják a háború végét, hogy visszatérhessenek Olaszországba és családjuk hátrahagyott részével újra egyesüljenek.
 
Levi könyvében egyszerű stílusban számol be Brunisa félelemmel átitatott, nyomorúságos mindennapjairól. Regénye cselekménye a sorozat többi darabjához hasonlóan nincsen kihegyezve a háború borzalmas kegyetlenségeinek bemutatásra, szól a gyermekkor egy darabjának elrablásáról, az emberi méltóság lábbal tiprásáról, az állandó fizikai és lelki fenyegetettség következtében érzett bizonytalanságról.
 
A Csillagok völgye egyben egyfajta fejlődésregény is, a bujdosás során ugyanis Brunisa gyermekből fiatal nővé érik: bolyongásai során megérti, hogy az embertársaiba helyezett bizalom sok esetben alaptalannak bizonyulhat, hogy az emberi túlélés nagy részben a véletleneken múlik, ugyanakkor megismerkedik a szerelem, a barátság mulandóságával is és az ezzel járó veszteségérzettel, fájdalommal.
Főhősünk meglehetősen abszurd körülmények között, egy a feje tetejére fordított világban válik az élet adományát megfelelő módon megbecsülő, a szeretet, gondoskodás jelentőségével tisztában lévő, felelős fiatallá.
 
Levi könyve, ha nem is irodalmi szempontból – nyelvezete, a megválasztott nézőpont nem kimunkált és gyakran hamisan cseng –, de az elbeszélt történet vonatkozásában hasznos kiegészítő olvasmány a tizenkét év feletti korosztály történelem óráihoz, mintegy érthetőbbé, emberközelivé, lelki aspektusból is megközelíthetővé teszi azok száraz tényanyagát.
Továbbá alapanyagként szolgálhat a faji, vagy egyéb alapon történő megkülönböztetés, az idegengyűlölet témaköreinek iskolások által történő megvitatásához. Azok, akik pedig mégiscsak a pontos dátumokra, történésekre kíváncsiak a könyv végén egy praktikus összefoglalót is találhatnak Olaszország második világháborús részvételéről.