Főkép Ahol dollár milliárdokban megy a játék, ott számítani lehet arra, hogy semmi nem az, aminek látszik. Márpedig Largo Winch ekkora összegekben kénytelen játszani, miután a „Monkey Balls”-ként elhíresült Gus Fenimore ellenséges felvásárlásba kezd, hogy tönkretegye a W konszernt.
Amikor ilyen magas a tét, senki sem engedheti meg magának, hogy önként bevállalja a vesztes szerepét, Largo pedig végképp nem az a jellem, aki harc nélkül feladná a pozícióit.
 
A vállalat intellektuális magja ezért ügyes haditervet eszel ki a fenyegetés elhárítására, ám azzal még ők sem számolnak, hogy a szálakat valójában nem a rivális holding tulajdonos-igazgatója mozgatja, hanem nála sokkalta hatalmasabb erők, melyekkel szemben aligha lehet esélye egy közönséges cég vezetésének, bármily hatalmas legyen is ez a vállalat.
 
Ugyan Largo ezúttal mintha esendőbbnek tűnne a korábbi füzetekben róla kialakított képhez viszonyítva, még a legveszélyesebb és leginkább megoldhatatlannak tetsző helyzetekben is számíthat hűséges és a tolvajlás lényegében minden trükkjében tökéletesen jártas barátjára, Simonra, valamint a szépséges, Mélanie Wagner néven bemutatkozó lányra, akibe Largo első látásra beleszeretett, és akinél szerelme minden jel szerint viszonzásra talált.
 
A farmernadrágos, szoknyavadász, rebellis milliárdos, aki egyfajta modern–retro-keverék férfiideált testesít meg mindent újraértékelő világunkban, udvariatlannak valamiért nem igazán mondható pimaszságával elnyeri ellenfele szimpátiáját, ésszerű gondolkodásával pedig a nála hatalmasabbak támogatását is, így aztán nem sokáig kétséges a vetélkedés lezárása; az, hogy a bonyolult, sokakat mozgató játszma végeztével ki arat diadalt.
 
Ámde elkerülhetetlenek a veszteségek is. Még Largo Winch sem kaphat meg mindent; még neki is számolnia kell azzal, hogy bár látszatra övé a világ, sokszor le kell mondania akár a számára legértékesebb, legdrágább dolgokról is.
 
Bármennyire meseszerű, köznapi valóságunktól elrugaszkodott is Philippe Francq és Jean Van Hamme hóbortos gazdagokkal, csábítással és cselszövéssel teli akció-története, az alkotók mindvégig ügyelnek rá, hogy a valósághű képi részletekkel és a lélektanilag és üzleti elemeiben egyaránt kidolgozott cselekménnyel a sztori a hihetőség keretein belül maradjon, és realizmusával ne csupán szórakoztasson, hanem elültesse az olvasóban a világ egy kritikusabb szemléletének magvait is.