FőképA Nemzeti Emlékezet Program keretében a Kormány 1127/2003. (XII. 17.) számú határozatával a 2010. évet Erkel Ferenc – születésének 200. évfordulója tiszteletére – emlékévnek nyilvánította.
Az emlékév Erkel életművén keresztül azt sugallja, hogy a sokat emlegetett és sokak által megszenvedett válság közben is tudatosítani kell magunkban: ha anyagi javakban nem dúskálunk is, van aranytartalékunk, mégpedig a magyar kultúra. Kultúránk, művészetünk, az egész világon ismert és elismert zeneművészetünk biztonságérzetet nyújtó szellemi raktár, amelynek készlete soha ki nem fogy és minél többet adunk belőle másoknak, annál gazdagabbak leszünk mi magunk is.

Az Erkel év programjait az oktatási és kulturális tárca háttérintézménye a Balassi Intézet Nemzeti Évfordulók Titkársága és a Hungarofest Nonprofit Kft-n belül működő KLASSZ Zenei Iroda koordinálja. Az emlékév koncepciója és programterve szakmai együttműködők bevonásával készült. Az előkészítő munkában részt vettek: MTA Zenetudományi Intézet, Erkel Ferenc Társaság, Gyula város, Országos Széchenyi Könyvtár, Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont, Petőfi Irodalmi Múzeum, Magyar Posta Zrt.

Az emlékév céljára a Nemzeti Évfordulók Titkársága rendelkezésre álló keret 100 millió Ft, amelyből kiemelt programok kapnak támogatást, ezen kívül 65 millió Ft-ot különítettek el pályázatokra.
A pályázati kiírások Erkel személyét, munkásságát és korát, valamint a kulturális és társadalmi modernizációt állítják a fókuszba, valamint azon alkotások/produkciók, amelyek a művészet sajátos eszközeivel mutatják be/népszerűsítik a kortárs művészet és a zene kapcsolatát:
- Erkel és a nemzeti romantika (közművelődési pályázat)
- Beavató zenei koncertek Erkel és a nemzeti romantika jegyében (meghívásos pályázat)

I. Nyílt pályázatok:
1. tudományos konferenciák, előadások és könyvek, elektronikus kiadványok (CD-ROM, DVD-ROM, internetes megjelenés), folyóiratok (tematikus emlékszámok, kulturális periodikák) megjelentetésére. Pályázati keret: 15 millió Ft
2. művészeti produkciók és közművelődési rendezvények szervezésére és megvalósítására (pl. kiállítások, koncertek, tanulmányi versenyek, amatőr/diák színházi és egyéb előadások, irodalmi programok). Pályázati keret: 30 millió Ft

II. Meghívásos pályázat a hátrányos helyzetű települések ifjúsági bérletes és egyedi komolyzenei hangversenyeinek megszervezésére és megrendezésére Erkel és a nemzeti romantika jegyében.
A pályázatra meghívott szervezetek:
- Filharmónia Budapest és Felső-Dunántúl Nonprofit Kft
- Filharmónia Kelet-Magyarország Nonprofit Kft
- Filharmónia Dél-Dunántúli Nonprofit Kft
Pályázati keret: 20 millió Ft
Valamennyi pályázat 2010. március 30-án kerül meghirdetésre az alábbi honlapokon:
www.okm.gov.hu
www.emlekev.hu.
www.bbi.hu
www.erkel-2010.hu
www.erkel-bicentenarium.hu

A Erkel év 2010. kiemelt programjai
Kiállítások:

„Nemzet, történelem, opera” - emlékkiállítás az MTA Zenetudományi Intézetben.
Időpont: 2010. október 1 – 2011. március 31.
A Zenetörténeti Múzeum 2009-ben felújított, 450 nm alapterületű kiállítóterében az Országos Széchenyi Könyvtárral közösen rendezett kiállítás, amely Erkel Ferenc életét és pályáját a kor magyarországi művelődésének és művészetének háttere előtt mutatja be, különös tekintettel a 19. századi romantika és historizmus emlékeire. A kiállítást magas színvonalú katalógus kíséri, mely a 19. századi magyar művelődés- és zenetörténet képeskönyveként lesz hasznosítható.

„Erkel Ferenc, a Zeneakadémia igazgatója” – kiállítás a Liszt Ferenc Emlékmúzeum és Kutatóközpont
Időpont: 2010. június 5 – 2011. március 15.
Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia csaknem fél évtizedes előkészítő munka után 1875-ben nyithatta meg kapuit mindössze 5 tanárral és 39 növendékkel. Az intézmény elnöke Liszt Ferenc volt, az igazgató Erkel Ferenc. A kiállítás főként a Zeneakadémia gazdag irattári dokumentációjára támaszkodva teszi élővé az intézmény vezetőjének feladatait, sikereit és problémáit, a tanári értekezletek izgalmas jegyzőkönyveiből, mint a leghitelesebb forrásokból értesülünk az intézmény oktatási rendjéről és feladatairól. Az Erkel igazgatósága (1875-1887) alatti időszak meghatározó a Zeneakadémia fejlődésében, hiszen a ma is működő Régi Zeneakadémia épületét 1879-ben sikerült az intézménynek megkapnia, amely lehetővé tette az oktatás nagy ívű fejlődését.

Erkel és kortársai – a zene és az irodalom kapcsolata
A Petőfi Irodalmi Múzeum vándor kiállítása 2010 nyarától.

Az év kiemelt tudományos rendezvénye
„Opera és nemzet”- nemzetközi zenetudományi konferencia a Zenetudományi Intézetben

Időpont: 2010. október 28-30.
A konferencia Erkel élete és művészete mellett általánosságban is vizsgálja a nemzeti opera fogalmát és történetét a 19. században. Ezzel Erkel személyét és művészetét európai összefüggésbe állítjuk és beiktatjuk a nemzetközi operatörténeti közgondolkodásba, mely jelenleg legfeljebb nevét ismeri. A meghirdetett konferenciára eddig több mint 50 külföldi résztvevő jelentkezett, illetve fogadta el a meghívást. Közöttük ott van az USA és a nagy nyugat-és közép európai egyetemek zenetudományi intézeteinek számos vezetője. A külföldi kutatókhoz 10-15 magyar zenetörténész, valamint irodalom- és színháztörténész csatlakozik.

Erkel Ferenc Társaság 22. tudományos konferenciája Gyulán
Időpont: 2010. szeptember 17-18.

Erkel hagyaték
Erkel Ferenc halálakor művei kéziratainak többsége még az Erkel-család birtokában volt. E kiemelkedő jelentőségű hagyaték legnagyobb részét a 20. század elején az Országos Széchényi Könyvtár vásárolta meg, aminek köszönhetően a nemzeti könyvtár Zeneműtára mindmáig az Erkel-kutatás legfontosabb forrásbázisa. Az idei évfordulóhoz kapcsolódóan az Erkel-család birtokában volt kéziratok újabb, jelentős gyűjteményét ajánlották fel megvételre az Országos Széchényi Könyvtár számára, amelynek megvásárlásához a Balassi Intézet nyújt támogatást

Kiadványok:
Kölcsey Ferenc és Erkel Ferenc Himnusz fakszimile kiadása Bónis Ferenc szerkesztésében, a Balassi Kiadó gondozásában.
D. Nagy András: Az Erkel család krónikája 2. bővített kiadás a Balassi Kiadó gondozásában.

Forrás: Balassi Intézet