FőképSzámos könyv és film szereplői a lovagok, akiknek ábrázolása/bemutatása a legtöbb esetben nem, vagy torzított formában fedi a valóságot. Wolfgang Tarnowski műve azonban most felfedi az igazságot ezekről a lóhátról harcoló páncélos katonákról.

A könyv három fő részre tagozódva vezet végig minket a lovagság történetén. Az első részben szemtanúi lehetünk, hogy a 700-as évek környékén hogyan alakult ki - a délről érkező muszlim fenyegetés hatására - a Frank Birodalomban a páncélos lovasság.

Továbblépve a történelem folyamán találkozhatunk őseinkkel, a Kárpát-medencében új hazára találó magyarokkal, akik bizony elég kemény fejfájást okoztak a nyugati országokban végrehajtott kalandozásaikkal.
Ezeket a portyákat is a páncélos lovasok voltak csak képesek megállítani.

Az első részből az is kiderül, hogyan is lett valakiből vazallus, milyen jogai és kötelezettségei voltak (a lovas katonai szolgálaton kívül) hűbérurával szemben; illetve hűbérura mivel tartozott vazallusa felé.
És itt lehetünk szemtanúi annak, hogy a keresztes háborúk által a vallás hogyan is csinált ezekből - a gyakran igencsak zabolátlan - lovagokból keresztes lovagokat és lovagrendeket.

A második traktusban kerül taglalásra, miként folyt - az apródkodáson és fegyvernökösködésen keresztül - a fiatal fiúk lovaggá képzése; illetve hogy milyen ceremónia kíséretében került be valaki egy lovagrendbe.
Ugyanitt kerül ismertetésre a felszerelés; különös tekintettel a páncélokra és fegyverekre.

És innen már csak egy lépés, hogy megtudjuk, hogyan zajlott le egy valódi ütközet a páncélos lovagok között; illetve milyenek voltak a lovagi tornák, amelyek fontos részét képezték egy lovag életének.
De arról is esik szó, hogyan alakult ki és formálódott igencsak kifinomulttá a lovagi kultúra, kik voltak a trubadúrok és milyen szerepük volt a kultúra terjesztésében.

A harmadik fejezet a lovagság hanyatlását hivatott bemutatni. A megállíthatatlan technikai fejlődés egy idő után olyan fegyvereket eredményezett, amelyekkel szemben már a legvastagabb páncél sem tudta felvenni a versenyt.
Ráadásul a harcmodor is alaposan megváltozott, hiszen a „lovagias küzdelmet” felváltotta a taktikára építkező, tervezésre alapuló harcrendszer, amely teljesen idegen és elfogadhatatlan volt a lovagok számára.

A Lovagok, akárcsak a sorozat többi kötete, kiválóan alkalmas arra, hogy felkeltse a fiatalság érdeklődését a téma irányt. Rövidsége ellenére számos lehetőséget rejt, amelyek mentén elindulva - akár felnőtt fejjel is - elmélyedhetünk a középkor rejtelmeiben.