FőképAlbrecht Dürer (1471. május 21.-1528. április 6.) a legnagyszerűbb német művészek egyik kiemelkedő és igen sokoldalú alakja, aki maradandó és nagy hatású életművet hagyott maga után festmények, grafikák, művészetelméleti írások formájában. A könyvkiadásról nem is beszélve.
A nagy reneszánsz művész életéről, művészetéről, és annak mély elemzésével jelent meg most e gazdagon illusztrált kötet a Ventus Libro Kiadó gondozásában.

A legismertebb német művésznek tartott Dürer valójában magyar származású volt, ősei ugyanis a Gyula melletti Ajtósról származtak.
A késői gótika és a reneszánsz úttörőjeként tisztelt művész tehetsége már gyermekkorában megmutatkozott, sokoldalúságának pedig írásain és matematikai, geometriai kísérletein túl legjobb bizonyítéka az itt található műveinek összessége.

A kötetben ugyanis egyaránt láthatunk metszeteket, rajzokat, akvarell- és olajfestményeket, ezek összehasonlításából pedig feltűnik, hogy mindhez kellő alázattal és tudatossággal viszonyult a mester.
Metszeteinek és rajzainak kidolgozottsága - a technika tökéletesítésének megismerésére való törekvésén túl - a művész kiváló megfigyelőképességéről árulkodik.

Ugyanez mondható el tájképeiről és akvarell festményeiről is, amikben ezen kívül megjelenik vágya a valósághű ábrázolásra.
Ugyancsak jellemző ez az ábrázolásmód az általa festett portrékra és önarcképekre, ahol a legkisebb részletekig, egészen a modell egyéniségéig minden egészen realisztikusan jelenik meg.
Vallásos jellegű művei pedig határtalan fantáziájáról árulkodnak, s a művészeti kifejezés szeretetét, illetve témájukkal szemben érzett áhítatát tükrözik vissza.

Dürer gazdag életműve igen csodálatraméltó, ami a mai napig nem vesztett értékéből és fontosságából, ez a kiadvány pedig méltó és igen átfogó képet ad erről a kivételes egyéniségről.

Ahogy azt már más művészeti albumoknál megszokhattuk, a festmények és grafikák reprodukciói lenyűgözően valóságosak és szépek, ám ez a keményfedeles kiadás talán még az eddigieknél is több információt, és elemző leírást tartalmaz a művekről. Sajnos néhány olyanról is, ami nem szerepel a könyvben.

Ennek ellenére ajánlott minden műkedvelőnek, és Dürer munkássága iránt komolyabban érdeklődőnek e kötet beszerzése.

Az albumban szereplő képek listája:
Fiatalkori önarckép (1484)
Önarckép iringó virággal (1493)
Harcosok (1489)
Orpheusz halála (1492)
Fiatal pár (1492)
Krisztus az Olajfák hegyén (1515)
Kőbányakijárat (1505)
Két vadmákfej (1495)
A Vízimalom (1498)
Kőfejtő (1495)
Erdei tó (1496)
Nürnberg Nyugatról (1496-97)
A nürnbergi vásárcsarnok kapujához vezető híd (1496-1512)
Három hársfa a mezőn (1526)
Fenyőfa (1495-97)
Házikó a szigeten (1496)
Kankalinok (1526)
Nagy fűtanulmány (1503)
Vízparti vár (1496-97)
Az Arco látképe (1502)
Önarckép szőrmés kabátban (1500)
Oswolt Krel kereskedő képmása (1499)
Kesztyűs önarckép (Önarckép tájjal) (1498)
Elspeth Tucher képmása (1499)
Fiatal nő portréja (1505)
Címerpajzsok (1499)
Mária a Gyermekkel (A Haller-Madonna) (1498)
Madonna csízzel (1506)
Körtés Madonna (1526)
Szekfűs Madonna (1516)
Szent Anna harmadmagával (1519)
Szent Anna harmadmagával (1514)
Királyok imádása (1504)
A rózsafüzér ünnepe (1506)
A tizenkét éves Jézus a Templomban (1506)
Patrícius portréja (1524)
I. Miksa császár portréja (1519)
Rotterdami Erasmus (1526)
Hieronymus Holzschuher képmása (1526)
Fiatal nő képmása (1506)
Jakob Muffel képmása (1521)
Apja képmása (1484)
Márk apostol feje (1526)
Ádám és Éva (1507)
A négy apostol (1526)
Szakállas öregember sapkában
Sisak három különböző nézetből (1514)
Lót és leányai (1494-97)
Tízezer keresztény vértanúsága (1508)
A Szentháromság imádása (Landauer-oltár) (1508-11)
Oroszlán (1494)
Oroszlán (1521)
Nyúl (1502)
Fekvő oroszlán (1520-21)
Fekvő kutya (1520)
Szalakóta szárnya (1502)
Várrom folyóparti sziklás ormon (1495)
Kócsag (1515)
Dróthúzó malom (1493-94)
A Szent János-templom és temető Nürnberg mellett (1494)
Innsbruck látképe észak felől (1494)