FőképBachról legtöbbünknek elsőre az orgonaművek, mindenek előtt a híres (ám vitatott szerzőségű) d-moll toccata és fúga komponistája jut eszünkbe.
Így volt ez velem is, míg sorra meg nem ismertem a versenyműveket, a - főként zongorán előadott - billentyűs darabokat, majd a kantátákat. És ahogy egyre messzebb hatoltam ebbe a rendkívüli zenei világmindenségbe, fokozatosan elfeledkeztem az orgonára írt alkotásokról.

Épp ezért volt jó érzés újra felfedezni ezeket a klasszikusokat Herbert Tachezi osztrák orgonista és zeneszerző előadásában.
És jóllehet Bach-értelmezései néhol kissé merésznek tűnhetnek - a már említett d-moll toccatában például érzésem szerint túl hamar véget érnek a frázisok -, e merészség még csak meg sem közelíti például Glenn Gouldlángelmére vallóan hagyománytörő interpretációiét.

Akár úgy is mondhatnánk, hogy Tachezi inkább biztosra megy, és az apró furcsaságok ellenére mindenekelőtt az átlag zenehallgatónak és -értelmezőnek játszik. Bach orgonaművei úgy szólalnak meg a keze alatt, ahogy egykor bármely barokk virtuóz eljátszhatta volna azokat.
A bevezető prelúdiumok és toccaták könnyedek és már-már improvizációszerűek, míg a veretesebb fúgák magasztosak, felemelők, de sosem akadémikusan elvontak.

A szólamok áttetszők és követhetők, ugyanakkor egységes harmóniai egésszé állnak össze Tachezi interpretációiban. Különösen igaz ez a csodálatos és nem összkiadásokon viszonylag ritkán hallható c-moll Passacagliára.
Ám mivel a pontos és technikailag hibátlan orgonajáték jó ideje alapkövetelmény, a felvétel legnagyobb pozitívumaként a regiszterek jó érzékű megválasztását említeném.

Bármennyire is triviálisnak tűnhet a megfelelő hangzás követelményének figyelembe vétele, sajnos volt már részem olyan orgonakoncertben (ráadásul közkedvelt és sokra tartott előadóéban), melyről a szünet után távoznom kellett, mivel a művész túlzottan gyakori és ügyetlen regiszterváltásai élvezhetetlenné tették a darabokat.

Tachezi orgonajátéka ekképp sem vaskalaposan konzervatívnak, sem túlzottan innovatívnak nem mondható. Inkább az arany középutat választotta a kor- és kottahűség, a tradíciótisztelet, valamint a művészi individualizmus és az újítás között.
Másképp fogalmazva, ezzel a lemezzel bárki biztosra mehet, ha egyszerűen szépet, szépen, hitelesen előadott Bach orgonaműveket szeretne hallani.

Előadó:
Herbert Tachezi - orgona

A lemezen elhangzó művek listája:
1. Toccata and Fugue in D minor, BWV 565
2-3. Preludium and Fugue in E flat major, BWV 552
4-5. Preludium (Fantasia) and Fugue in G minor, BWV 542
6. Passacaglia in C minor, BWV 582
7-9. Toccata, Adagio and Fugue in C major, BWV 564