Főkép

Helyszíni tanulmányút híján ifjoncként az irodalom segítségével próbáltam megismerni a kontinensnyi ország múltját, jobban mondva az ott élők középkori hétköznapjait. Ebben igazából két (illetve három) könyv volt segítségemre.

Vu Cseng-en klasszikusa, a Nyugati utazás avagy a majomkirály története I-II. (valamint a toldalékként felfogható, Ami a Nyugati utazásból kimaradt) remek bemutatása a kínai istenségekhez kapcsolódó legendáknak és mítoszoknak, legyen szó buddhista, taoista, vagy hegyekhez, városokhoz kötődő ősi halhatatlanokról.

A másik fontos támpontom ugyan évekkel korábban már megjelent magyarul, de nem ezért helyezem az első helyre a jelentőségében Tolkien alapművéhez hasonlítható Vízparti történet című Si Naj-an regényt, mert egyformán terjedelmesek.

Sokkal inkább azért, mert ebben a szövevényes, sokszereplős történetben a Ming korabeli lázadók, harcművészek, törvényen kívüliek, írástudók, hivatalnokok, katonák, egyszerű mesteremberek és más effélék kalandjait, életét ismerjük meg, de annyira burjánzó tabló formájában, hogy az egyszerre feldolgozhatatlan és mégis katartikus élményt jelent.

A „Mindennapi történelem” sorozat a korábbi részekben megismert és megszokott színvonalon azt a majd háromszáz évet felölelő időszakot dolgozza fel, amikor a Ming császárok uralma alatt Kína hatalmas fejlődésen ment át. Ez nem csupán a népesség számának növekedésében nyilvánult meg (a végén már 150 millióan éltek a birodalomban), hanem azokban a társadalmi átalakulásokban is, melyek végül a dinasztia bukását okozták.

A kötet megismerése után képet kapunk arról, miként éltek és haltak ekkoriban a kínaiak. A teljes kép az alábbi fejezetek során bontakozik ki előttünk:

Család és erkölcs
Lakóhely és kényelem
Ruha és test
Étel és asztal
Társadalom és közrend
Kultúra és szórakozás
Vallás és hit
A munka és kereskedelem
Az ország és helyváltoztatás
Hadsereg és háború

Külön kiemelném az írástudókkal kapcsolatos részt, mivel a központi vizsgáknak sokkal nagyobb jelentősége volt, mint mondjuk manapság egy államvizsgának. Aki ugyanis sikeresen szerepelt a tartományi vizsgán, az automatikusan bekerült a hivatalnokok közé, fizetést kapott, és számos kedvezményben részesült. Részletes bemutatásra kerül továbbá a vizsgarendszer lebonyolításának módja, illetve a kötelező „tananyag” is. De hasonló alapossággal foglalkozik Henri-Francois Serres Cousiné a korabeli hadsereg felépítésével, szervezeti változásaival, fegyverzetével, stb.

Azt kell mondanom, ez a kötet is korrekt munka. Az elsőre fura koncepció használhatósága hosszú távon megerősítést nyer, de ehhez legalább a sorozat két-három darabját kell átlapozni. Tényleg minden benne van, ami az adott kor életének megismeréséhez szükséges.