FőképBachot ma már bármilyen hangszerrel lehet játszani? - hördülhetnénk fel a hír hallatán, hogy most egy cimbalmos tett kísérletet a barokk mester műveinek interpretálására. Hogy jön a magyar és cigány népzene jellegzetes hangszere a XVIII. század kifinomult, akadémikus darabjaihoz?

Lényegében pontosan ugyanúgy, ahogy a zongora. Hiszen mindkét hangszer azonos elven alapul: párnázott kalapács ütése rezegtet meg kifeszített húrokat.
Voltaképp annyi a különbség, hogy míg a zongora bonyolult mechanikája lehetővé teszi az akkordjátékot, addig a cimbalmos két, legfeljebb négy ütővel szólaltathat meg horizontális, kevéssé tömör vagy összetettebben ellenpontozó melódiákat.

Nyilván ezért esett Vékony Ildikó választása két vonós darabra, a szólóhegedűre írt szonáták és partiták egy-egy képviselőjére. (Megjegyzendő, hogy a BWV 1001 jegyzékszámú első szonáta fúga-tételét maga Bach is átírta; előbb lantra, majd orgonára.)
A harmadik, BWV 1006 számmal jelölt partita ugyanakkor táncos jellegével eleve kínálja magát a csárdásokhoz szokott instrumentumra.

Ám a komponista Bach név köztudottan nem kizárólag Johann Sebastianhoz köthető. A barokk hagyományokkal szakító, a klasszicizmus alapjait kidolgozó Carl Philipp Emanuel ha nem is éppoly híres és jelentős, mint édesapja, szerzeményei mindenképp elegánsak, finoman és nagy kreativitással megszerkesztettek, akárcsak a lemezre felkerült fisz-moll szabad fantázia, mely a zeneszerző kiszámíthatatlan, érzelmektől áradó stílusának szinte minden jegyét magán viseli.

Mintegy ráadásképpen, vagy az előző önálló kísérlet folytatásaként, két kortárs zenemű is felhangzik az albumon.
Jeney Zoltán „Farewell To Ligeti”-je érdekes módon nem üt el nagyon a formalista régi zenéktől, persze a sokkalta szélesebb skálán mozgó hangerő és a szabadabb tempók összetéveszthetetlenül maiak.
Akárcsak Kondor Ádám felettébb merész ötpercese, a „Hand ball paper”, melyben a hangszert valóban kortárs módon, tárgyiasítva kezeli mind komponista, mind zenész.

A keretes, szimmetrikus szerkesztés rendkívül összeszedett hatást kelt a hallgatóban. Ha egy koncert - mert hát olyan ez a lemez, akár egy szólóhangverseny – Bach-művel nyit és Bach-művel zárul, rossz nem lehet.

És igen. Bachot ma már bármilyen hangszeren lehet játszani. És nem csak ma, mindig így volt ez. Végtére is éppígy szentségtörésnek mondhatnánk zongorával előadni egy csembaló-darabot. Ám mégsem az. Ahogy cimbalommal sem.
És ne feledjük, Rácz Aladár és tanítványai annak idején már kikövezték az utat Vékony Ildikó előtt. Neki csak folytatnia kellett egy megkezdett, életeken átívelő művet. És ezt rendkívül intelligensen, lenyűgöző technikával és alázattal teszi.

Előadó:
Vékony Ildikó - cimbalom

A lemezen elhangzó számok listája:
1-6. J. S. Bach: Partita No. 3 in E major, BWV 1006
7. Zoltán Jeney: Farewell To Ligeti
8. C. Ph. E. Bach: freie Fantasia in F sharp minor, W 67
9. Ádám Kondor: Hand ball paper
10-13. J. S. Bach: Sonata No. 1 in G minor, BWV 1001

Diszkográfia:
Szálkák (2001)
With mallets and strings (2007)

Eddig Johann Sebastian Bach alábbi műveiről írtunk:Johann Sebastian Bach: Goldberg Variations (CD)
Johann Sebastian Bach: Double Concertos (CD)
Johann Sebastian Bach: Cantates pour alto (CD)
Johann Sebastian Bach: Oster-Oratorium (CD)
Johann Sebastian Bach: Violin Concertos / Brandenburg Concerto No. 5 (CD)

Eddig Carl Philipp Emanuel Bach alábbi műveiről írtunk:Carl Philip Emanuel Bach: 6 Symphonies (CD)