FőképGesualdónál ellentmondásosabb figurát keresve sem lehetne találni a reneszánsz kor zenei életében, hiszen a kisfiúkorától megszállott muzsikus éppoly híres brutális gyilkosságairól, mint zenéjéről.

Gesualdo ugyanis egy jól előkészített tettenérés során végzett mind feleségével, mind annak szeretőjével (sőt, híresztelések szerint hitvese családjának még több tagjával is), ám Venosa hercegeként nem kellett bíróság elé állnia tetteiért.
Talán éppen ez a (mások életét veszélyeztető) mániás-depressziós hajlam mutatkozik meg a muzsikus-herceg kompozícióiban is.

Gesualdo stílusát – korát messze meghaladva – a bőségesen alkalmazott kromatika és a disszonanciától nem visszariadó harmóniai menetek és párhuzamok jellemzik, ellenpont-technikájában pedig gyakorta előforduló elem a tudor angol zeneszerzők műveiben előszeretettel használt nem-harmonikus hangközök alkalmazása is (ami alatt ugyanazon skála egyazon fokának módosított és módosítatlan változatbani szimultán használata értendő).

Ugyancsak ezektől a már-már mai értelemben vett avantgárd vonásoktól oly izgalmasak a madrigálszerű responzóriumok, melyeket a Passió szövegére íródtak.
Az ezekben alkalmazott vad kromatika inkább rokonítja e műveket Ligeti, Gorli vagy akár Stockhausen tonalitást tagadni igyekvő alkotásaival, mint a nagy reneszánsz-barokk-klasszicista-romantikus hagyomány fősodrába illő darabokkal.
Nem meglepő tehát, hogy a huszadik századig néhány elvetélt imitáció-kísérlet kivételével Gesualdo életműve ismeretlen maradt.

Napjainkban, az analóg, majd még inkább digitális hangrögzítés előretörésével, Gesualdo zenéje igazi reneszánszát éli. A legnagyobb kórusok előbb-utóbb mind megpróbálkoznak egy-egy Gesualdo-mű előadásával vagy lemezre rögzítésével.
A felvételek között is kitüntetett helyet élvez az A Sei Voci Gesualdo-albuma, melyről a teljes szenthétre írt responzórium-ciklust megismerhetjük, s nem csupán a talán leghíresebb nagyszombati füzért.

Ha mindehhez hozzávesszük, mennyire jutányos áron juthatunk hozzá ehhez a mindenképp csak ínyenceknek való kincshez, kétségtelen, hogy nem szabad kihagynunk a dupla-albumot komolyzenei gyűjteményünk darabjai közül.

Előadó:
A Sei Voci

A lemezen elhangzó számok listája:
CD 1
1-9. Responses for Maundy Thursday (Feria Quinta)
10. Miserere (Psalm 50)
11-13. Responses for Good Friday (Feria Sexta) (I-III)

CD 2
1-6. Responses for Good Friday (Feria Sexta) (IV-IX)
7. Benedictus (Canticle of Zachariah)
8-16. Responses for Holy Saturday (Sabbato Sancto)