FőképA Mohamed próféta által életre hívott iszlám vallás követőinek agresszív terjeszkedése azt eredményezte, hogy az arabok szép lassan uralmuk alá hajtották a Római birodalom keleti részén létrejött bizánci birodalom külső területeit. Amikor pedig a birodalom léte is veszélybe került, I. Alexiosz császár nem tehetett mást, a nyugati világ keresztényeihez és a pápához fordult segítségért.
Így 1095. november 18-án II. Orbán pápa a clermonti zsinaton tüzes záróbeszédében felszólította a keresztény világot, hogy fogjanak fegyvert, haladéktalanul induljanak a Szentföldre és foglalják vissza Jeruzsálemet.
Ezzel kezdetét vette egy közel kétszáz évig húzódó háborúskodás. Ez papíron mindig az iszlám ellen irányult, de a 4. hadjárat nem titkolt célja egy idő után Konstantinápoly, a bizánci főváros bevétele lett.

A Mi MICSODA sorozat 47. kötete rövid és velős áttekintést nyújt erről a kétszáz évről, kitérve számos ok-okozati összefüggésre, amelyeket a keresztes háborúk váltottak ki. Azon kívül, hogy megismertet bennünket a hadjáratokat közvetlenül kiváltó okokkal, bemutatja lefolyásukat, a létrejövő lovagrendeket illetve keresztény államokat, illetve betekintést nyerünk a mindennapok, a gazdasági élet, az arab tudományok rejtelmeibe is.

Nekem, mint a történelmet nagyon szerető embernek, nem kevés fejtörést okoz a könyv. Egyik oldalról túl kevésnek tűnik a közölt információmennyiség, túl rövid a könyv. Ezzel szemben a sorozat követelményeinek messzemenően eleget tesz, hiszen ha szigorúan a célkorosztály szemszögéből nézem a dolgokat, akkor borzasztóan sok többletinformációt juttat a nebulókhoz.

Ráadásul, ha ezekre az emberpalántákra is olyan hatást gyakorol, mint rám – aki már jócskán maga mögött tudhatja elemi iskoláit –, akkor sokszorosan célt ér.
Nevezetesen: felkelti az érdeklődést a téma iránt; inspirációt ad arra, hogy az ember mélyebben utánajárjon a dolgoknak; kialakíthatja és megerősítheti egy emberben a történelemszeretetet.

Szóval ez egyik szemem sír, a másik nevet. Az egyik oldalról azt kell mondanom, hogy nagyon jó könyv, a magam részéről meg azt, hogy nekem kevés. Úgyhogy az olvasottak alapján megyek, és ismeretbővítésbe kezdek. Most már tudom, hogy konkrétan mit kell keresnem.

A keresztes hadjáratok 1096-tól 1270-ig:
1. keresztes hadjárat 1096-1099
2. keresztes hadjárat 1147-1149
3. keresztes hadjárat 1189-1192
4. keresztes hadjárat 1202-1204
A gyerekek keresztes hadjárata 1212
5. keresztes hadjárat 1217-1220
6. keresztes hadjárat, II. Frigyes császár hadjárata 1228-1229
7. keresztes hadjárat, IX. Lajos francia király hadjárata 1248-1254
8. keresztes hadjárat, IX. Lajos francia király hadjárata 1270