Főkép

A könyv tartalmát nagyon egyszerű röviden leírni: a logosz, vagyis az értelem vezérelte tudomány meghatározza az élet (és egyúttal a mindenség) mibenlétét. Ez így leírva nem hangzik túl izgalmasan ugye?

Pedig ez még fokozható, bizonyság rá az alábbi idézet:
„Az élő rendszerek önmagukat szervező, egyensúlyi állapoton kívüli rendszerek. Egy ilyen rendszerben az anyag különleges módon rendeződik el, felismerhető határokkal rendelkezik, energia- és – lehetőség szerint – anyagáramlás járja át, és a termodinamikai egyensúlytól messze lévő, de stabil állapotban leledzik. A rendszert körfolyamatok tartják fenn, amelyek a belső és a külső anyagtovábbítást és energiaszállítást szabályozzák. A körfolyamatok áramlási sebességét visszacsatolási mechanizmusok szabályozzák, stabilizálva a rendszert a kisebb zavarokkal szemben.”
Biztos vagyok benne, hogy efféle meghatározást hónapok alatt sem tudnék megálmodni.

Hát nem csodálatos, amint tudós koponyák, mellőzve a lélek, a tudat és más efféle, kézzel nem fogható elvont ideákat, nem csak az ember, de az egész élővilág összességét sikeresen definiálták?

Pedig itt még nincs vége, ez csupán a bevezető volt, a folytatásban rövid, élvezetes, ám mindvégig tudományos alapokra támaszkodó fejezetekben átvesszük a mindenség keletkezését (Big Bang), no meg az ezt követő eseményeket, és visszakanyarodva az élet kialakulásához bejárjuk a naprendszerünket, majd a szomszéd galaxisokat, az élet feltételeinek meglétét vizsgálva.

Egy percig se kételkedjünk vezetőinkben, mert amennyire frappáns meghatározással elintézték az életet, ugyanilyen egyszerű, ám mégis „bájos” módon foglalkoznak minden egyébbel. Menet közben ugyan nem restek szakkifejezéseket használni (úgymint kvark, müon, lepton, prokarióta, eukarióta), de magyarázataikból nem csak az válik világossá, miért előnyös számunkra a Jupiter megléte (tömegével magához vonzza a veszélyesebb űrvándorokat, mint például tette ezt 1994 júliusában, a Levy-Shoemaker-üstökössel), hanem egy halom más érdekesség is.

A nagy bumm második felvonása nem könnyű olvasnivaló, viszont tényleg megajándékozza a türelmes érdeklődőt azzal az átfogó ismerettel, aminek segítségével megérthetjük naprendszerünkben miért pont a Földön van élet, és milyen feltételeknek kellett teljesülnie a kialakulás és a fennmaradás érdekében.


A befejező részben pedig megtudjuk, miként vizsgálják a távoli galaxisokat, és pár érdekesebb, a földön kívüli élettel foglalkozó tudományos programról is szó esik.